เว็บบอร์ดนี้เป็นของสมาชิกงูดิน 70 ทุกคน หน้าบอร์ดหลัก
Click โปรดอ่าน กฏ กติกา และมารยาท ในการใช้เว็บบอร์ดทุกครั้ง ก่อนโพส์ข้อความ


ขอความเห็นเรื่อง ชื่องานเลี้ยงรุ่น \"งูดินสังสรรค์ สายสัมพันธ์70\" ครั้งที่30
ขอความคิดเห็นเรื่องชื่องานเลี้ยงรุ่นครับ
เดิมชื่อ " งูดิน70 สังสรรค์ " ครั้งที่....
ขอเสนอชื่อใหม่เป็น "งูดินสังสรรค์ สายสัมพันธ์70" ครั้งที่....
เพื่อให้สอดคล้องกับ ชื่อวารสารและเว็บรุ่น เพื่อนๆ มีความคิดเห็นประการใด โปรดให้ความเห็นด้วยครับ หากเห็นด้วยจะได้ขออนุญาต นำเรียนท่านประธานเพื่อใช้ในงานเลี้ยงรุ่นคราวนี้เลยครับ
โดย (โปรดลบ navynurse70.com ออกแล้วใส่ชื่อของท่านแทน) Admin 2012-10-16 16:34:24 [IP : 125.25.9.xxx]

ความคิดเห็น
By Admin 2012-09-04 15:07:34 [IP : 125.25.9.xxx]
ชื่องานเลี้ยงรุ่นที่ท่านวิรัตน์นำเสนอ มีความหมาย และสอดคล้องกับกิจกรรมรุ่นอย่างชัดเจน นับว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นด้วยอย่างสูงครับ
By จุก () 2012-09-04 20:28:28 [IP : 101.108.143.xxx]

ผมเคยตั้งชื่องานเลี้ยงรุ่นไว้เมื่อหลายปีมาแล้ว แต่ยังไม่ติดตลาด ถ้าลองไปเปิดดูในวารสารสายสัมพันธ์ ๗๐


เล่มเก่าๆ โดยใช้ชื่องานว่า " งูดิน ๗๐ สัมพันธ์ สังสรรค์เพื่อความสามัคคี ครั้งที่......" 


ครั้งที่เท่าไร สถานที่ไหน วันที่เท่าใด ก็ต่อท้ายเอา จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอีกทางเลือกหนึ่ง (แข่งกับท่านแอดมิน....)

By ป่องศักดิ์70 () เบอร์โทรศัพท์. 089-810-0834 2012-09-04 23:15:14 [IP : 101.109.193.xxx]
สมาชิกงูดิน ๗๐ หนึไปไหนกันหมดแล้วครับ
By ป่องศักดิ์70 () เบอร์โทรศัพท์. 089-810-0834 2012-09-10 21:00:47 [IP : 101.109.190.xxx]
ดีมากครับ น่าจะใช้ Fomat นี้ตลอดไปเปลี่ยนเฉพาะครั้งที่ ,สถานที่ และวันที่
By หนวด () 2012-09-11 19:52:33 [IP : 180.183.214.xxx]

ตามท่านป่องก็ดี แต่น่าจะระบุสถานที่หน่อย เพื่อความชัดเจน


"งูดิน ๗๐ สัมพันธ์ สังสรรค์เพื่อความสามัคคี ครั้งที่...........


         ณ  ....................................................."

By ยองฮิ () Send  ยองฮิ () 2012-09-13 21:10:07 [IP : 101.109.107.xxx]
Replica designer handbags is the kings in the brands in the fashion industry. For the majority of women, a Replica Shoes is not just the handbag, it`s the ultimate fashion statement and yes it represents the dream becoming reality. Original Replica Watches are too much costly and its way over your financial allowance.

By kenny Send  kenny เบอร์โทรศัพท์. 15107659463 2014-06-12 15:05:34 [IP : 137.175.79.xxx]

ความคิดเห็น
Please use IE for editing.
โดย (โปรดลบ navynurse70.com ออกแล้วใส่ชื่อของท่านแทน)
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์
Security
Click to reload image
Insert Image Insert Image by browse

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

การใช้เว็บบอร์ดแห่งนี้ ให้เป็นไปตาม กฏ กติกา และมารยาท

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]