เว็บบอร์ดนี้เป็นของสมาชิกงูดิน 70 ทุกคน หน้าบอร์ดหลัก
Click โปรดอ่าน กฏ กติกา และมารยาท ในการใช้เว็บบอร์ดทุกครั้ง ก่อนโพส์ข้อความ


ขอความเห็นเรื่อง ชื่องานเลี้ยงรุ่น \"งูดินสังสรรค์ สายสัมพันธ์70\" ครั้งที่30
ขอความคิดเห็นเรื่องชื่องานเลี้ยงรุ่นครับ
เดิมชื่อ " งูดิน70 สังสรรค์ " ครั้งที่....
ขอเสนอชื่อใหม่เป็น "งูดินสังสรรค์ สายสัมพันธ์70" ครั้งที่....
เพื่อให้สอดคล้องกับ ชื่อวารสารและเว็บรุ่น เพื่อนๆ มีความคิดเห็นประการใด โปรดให้ความเห็นด้วยครับ หากเห็นด้วยจะได้ขออนุญาต นำเรียนท่านประธานเพื่อใช้ในงานเลี้ยงรุ่นคราวนี้เลยครับ
โดย (โปรดลบ navynurse70.com ออกแล้วใส่ชื่อของท่านแทน) Admin 2012-10-16 16:34:24 [IP : 125.25.9.xxx]

ความคิดเห็น
By Admin 2012-09-04 15:07:34 [IP : 125.25.9.xxx]
ชื่องานเลี้ยงรุ่นที่ท่านวิรัตน์นำเสนอ มีความหมาย และสอดคล้องกับกิจกรรมรุ่นอย่างชัดเจน นับว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นด้วยอย่างสูงครับ
By จุก () 2012-09-04 20:28:28 [IP : 101.108.143.xxx]

ผมเคยตั้งชื่องานเลี้ยงรุ่นไว้เมื่อหลายปีมาแล้ว แต่ยังไม่ติดตลาด ถ้าลองไปเปิดดูในวารสารสายสัมพันธ์ ๗๐


เล่มเก่าๆ โดยใช้ชื่องานว่า " งูดิน ๗๐ สัมพันธ์ สังสรรค์เพื่อความสามัคคี ครั้งที่......" 


ครั้งที่เท่าไร สถานที่ไหน วันที่เท่าใด ก็ต่อท้ายเอา จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอีกทางเลือกหนึ่ง (แข่งกับท่านแอดมิน....)

By ป่องศักดิ์70 () เบอร์โทรศัพท์. 089-810-0834 2012-09-04 23:15:14 [IP : 101.109.193.xxx]
สมาชิกงูดิน ๗๐ หนึไปไหนกันหมดแล้วครับ
By ป่องศักดิ์70 () เบอร์โทรศัพท์. 089-810-0834 2012-09-10 21:00:47 [IP : 101.109.190.xxx]
ดีมากครับ น่าจะใช้ Fomat นี้ตลอดไปเปลี่ยนเฉพาะครั้งที่ ,สถานที่ และวันที่
By หนวด () 2012-09-11 19:52:33 [IP : 180.183.214.xxx]

ตามท่านป่องก็ดี แต่น่าจะระบุสถานที่หน่อย เพื่อความชัดเจน


"งูดิน ๗๐ สัมพันธ์ สังสรรค์เพื่อความสามัคคี ครั้งที่...........


         ณ  ....................................................."

By ยองฮิ () Send  ยองฮิ () 2012-09-13 21:10:07 [IP : 101.109.107.xxx]

ความคิดเห็น
Please use IE for editing.
โดย (โปรดลบ navynurse70.com ออกแล้วใส่ชื่อของท่านแทน)
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์
Security
Click to reload image
Insert Image Insert Image by browse

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

การใช้เว็บบอร์ดแห่งนี้ ให้เป็นไปตาม กฏ กติกา และมารยาท

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]